Login  |  Register Wednesday, December 08, 2021
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

 

Lượt truy cập

xe nang nhat tien

Phạm vi liên hệ

   

Chúng tôi chuyên cung cấp linh kiện có sẵn TOYOTA, TCM, KOMATSU, MITSUBISHI, NISSAN, ISUZU, DAEWOO, HYUNDAI, YANMAR, YALE, HYSTER, TAILIFT L-YANG

 

Engine Model.
TOYOTA: 3P, 4P, 5K, 4Y, 2F, 3F, 1DZ, 5P, 5R, 2J, 1DZ, 1DZ-II, 1FZ, 1Z, 2Z, 2Z-II, 3Z, H, 2H, 2D, 11Z, 12Z, 13Z, 14Z, 15Z;

MITSUBISHI: 4G15, 4G32, 4G33, 4G41, 4G52, 4G54, 4G63, 4G64, 4DR5, 4DQ5, 4DQ7, S4Q2, S4E, S4E2, S4S, 6DR5, S6S, S6E2, 6D15, 6D16, 6D22;

KOMATSU: 4D95S, 4D95S-W, 4D95S-1, 4D95L, 4D92E, 4D94E, 4D94LE, 4D98E, 4D98LE, 6D95, 6D95L, 4D105, 6D102, 6D105, 6D125;

TCM: 4FA1, 4FE1, C190, C221, C240, 4BC2, 4LB1, 4JG2, 6BB1, 6BD1, 6BG1, DA220, DA120, DA640, D500, C330;

NISSAN: D11, J15, J16, A12, A15, Z24, H20, H21-II, H15, H25, K15, K21, K25, SD22, SD15, SD25, SD33, TD27, TD42, BD30, CD17, TB42, TB45, PD6;

YANMAR: 4TNE98, 4TNE94, 4TNE94L, 4TNV94L;

DAEWOO: DC24, GC24, D427, DB33A;

HYUNDAI: AG44, AG45, D4BB;

YALE: HA, XA, FE.

                  


      

 
                                                                         
                                                                                               
????